Agenda voor volwassenen Terug


Koningstraat 44. Leiderdorp

in overleg Intu´tief schilderen elke 3e zondag van de maand

Deze ochtend is voor iedereen toegankelijk die wil ervaren hoe het is om vanuit gevoel te schilderen, vanuit je binnenwereld en open te staan voor experiment. Er is geen schilder ervaring nodig.
In het begin van de workshop zal ik uitleg geven m.b.t. materiaal en techniek. Vervolgens zijn er ontspanningsoefeningen om los te komen van gedachten en prikkels om je heen en meer te focussen op je lichaam en binnenwereld. Met behulp van een visualisatie zul je kleuren ervaren die de aanleiding zijn om te gaan schilderen.
Er is een gezamenlijke nabespreking waarin ervaringen worden gedeeld en inzichten zullen verbazen.
Wees welkom!

iedere 3e zondag van de maand, tenzij anders vermeld, van 10.30 - 13.30 uurÇ 50 inclusief materiaal, consumpties
Voor aanvang overmaken op giro NL53INGB0003690692 t.n.v. Dionne Snellers, Leiderdorp
Aanmelden graag voor het weekend. De groepsgrootte is maximaal 3 personen i.v.m. persoonlijke aandacht en de ruimte.
Bij afmelden op de dag van de workshop wordt 25 euro in rekening gebracht.